Heeft u begeleiding thuis nodig? 

Thuisbegeleiding van M.i.e.p. is er voor mensen met o.a. problemen op het gebied van psychogeriatrie, psychiatrie, verstandelijke beperkingen en/of psychosociale klachten en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze problemen kunnen van psychische, relationele of financiële aard zijn of te maken hebben met opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of verslaving.

De thuisbegeleider biedt hulp bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden, de organisatie van het huishouden, het stimuleren van sociale contacten en bij ondersteuning bij verzorgende en opvoedkundige taken. Ook helpen ze om mensen weer zelfstandig met hun situatie om te laten gaan. Hierbij maken cliënten gebruik van hun eigen kracht en van hun netwerk.

Er wordt actief, samen met het netwerk van de cliënt, gezocht naar een manier om de zelfredzaamheid te vergroten. Wanneer dit laatste niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie, ondersteunt de thuisbegeleider het netwerk om uit te zoeken wat nodig is om voor stabiliteit te zorgen. 

ACTIVEREN EN ONDERSTEUNEN

Samen met de thuisbegeleider bepaalt de cliënt en zijn/haar netwerk aan welke doelen gewerkt wordt. Stap voor stap wordt besproken hoe er naar deze gewenste situatie wordt toegewerkt, waarbij afspraken gemaakt worden over wie welke ondersteuning biedt. De afspraken worden vastgelegd in een zorgplan, dat regelmatig met de cliënt wordt besproken. De cliënt onderhoudt samen met de thuisbegeleider de contacten met zijn interne- en externe hulpverleners. In het zorgplan wordt een taakverdeling vastgelegd. 

BEGELEIDING NODIG

Hoe kunt u thuisbegeleiding aanvragen? De thuisbegeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of kan via PGB worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u zich onder andere melden bij de WMO-afdeling van uw gemeente, het wijkteam bij u in de buurt of een al bij uw situatie betrokken hulpverlener. 

Heeft u een vraag?

Maak kennis met Miep
Miep begeleidt u in uw vertrouwde omgeving